Poslovanje znotraj in zunaj EU

Published by: 0

Uvoz robe iz trečih zemalja

Evropska unija združuje države članice v enoten trg, ki odpira odlične možnosti za poslovanje. Hkrati pa imajo podjetniki seveda priložnost poslovati tudi s tujino, ki prav tako nudi dobre priložnosti, a tudi nekatere ovire. V vsakem primeru je pametno poznati nekatere prednosti, ki jih lahko izkoristimo pri poslovanju znotraj EU ter ovire, s katerimi se bomo soočili pri postopkih, kot je uvoz robe iz trećih zemalja.

Enoten trg je ena izmed večjih prednosti Evropske unije za podjetnike. Omogoča namreč prost pretok surovin, blaga in izdelkov, pa tudi delovne sile. Tu je posebej očitna razlika, ki jo ima uvoz robe iz trećih zemalja – pri transportu znotraj EU le redko naletimo na kakšne posebne ovire, medtem ko moramo pri uvozu iz tujine takoj poskrbeti za nekatere dodatne zahteve, pojavijo se tudi dodatni stroški in nasploh komplikacije.

Že sam transport se močno razlikuje glede na to, iz kje blago prihaja in kam je namenjeno. Uvoz robe iz trećih zemalja označuje uvoz iz držav, ki niso članice EU. Pri tem začnejo samodejno veljati nekatere omejitve, predvsem je treba paziti na plačevanje davka na dodano vrednost ter na carinske dajatve in s tem povezane postopke. Znotraj EU seveda ne gre za uvoz robe iz trećih zemalja, tudi če tovor na poti prečka državne meje. Enotni trg močno poenostavi postopke na mejah, odpravi pa tako komplikacije kot povezane stroške.

Predvsem pri poslovanju z državami, ki niso članice EU, se je treba torej dobro pozanimati o tem, kako postopki potekajo in kako jih kar se da elegantno izpeljati. Tudi uvoz robe iz trećih zemalja je možno nekoliko olajšati in nekatere stroške znižati, a le, če se pozorno posvetimo načrtovanju prevozov oziroma za ta namen izkoristimo storitve logističnih strokovnjakov. Ti lahko pomagajo pri vseh vrstah prevozov, še posebej pa prav pri komplikacijah, ki jih lahko prinese uvoz robe iz trećih zemalja.